บทความ/Blog


คัมภีร์ใบลาน จารจารึก ด้วยศรัทธา

ผู้เขียน : ธันวดี สุขประเสริฐ  | โพสเมื่อ : 4 พ.ค. 2564

การจารหรือเขียนหนังสือลงในใบลานนั้น มีมาตั้งแต่โบราณกาล พุทธศาสนิกชนเชื่อว่าการจารหรือการคัดลอกคัมภีร์ใบลาน รวมถึงการสร้างคัมภีร์ใบลานถวายวัด เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน วัตถุหลากหลายชนิดที่บอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตของผู้คน

ผู้เขียน :  | โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 2563

เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน วัตถุหลากหลายชนิดที่บอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตของผู้คน การศึกษาวัตถุทำให้เรามองเห็นอะไรบ้างฐานข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน เรียนรู้สังคมวัฒนธรรมผ่านข้าวของเครื่องใช้

ผู้เขียน : ธันวดี สุขประเสริฐ  | โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2560

การศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ ไม่ว่าจะเป็นโดยการตีความวัตถุ ศึกษาคุณลักษณะของวัตถุ วัสดุที่ประกอบเป็นตัววัตถุ ประวัติความเป็นมา รวมถึงบางแง่มุมของวัตถุเหล่านี้ สามารถทำให้เราเข้าใจสังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งของที่ใช้