กุบกาบคำอธิบาย

เครื่องสวมศีรษะของชาวไตในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเภทเดียวกับงอบ ทำด้วยกาบไผ่ เย็บเข้ากับโครง มีปีกกว้างแผ่ออกไปคล้ายกระทะคว่ำ กระหม่อมแหลม