อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
เครื่องใช้ในพิธีกรรม ความเชื่อ
เครื่องดนตรี
พาหนะและการเดินทาง
ของเล่นและการละเล่น
เครื่องสวมศีรษะ
เครื่องมือต่อเรือไม้
เครื่องมือล่าสัตว์
เครื่องมือดักสัตว์
เครื่องมือจับสัตว์
เครื่องมือเกษตร
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในครัว
เครื่องใช้ในครัวเรือน
ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า
อุปกรณ์รักษาโรค
เครื่องใช้อื่นๆ

ทั้งหมด 23 รายการ

 

กระชัง

(เครื่องมือจับสัตว์)

กระชังเป็นเครื่องมือสำหรับขังสัตว์น้ำเช่น ปลา กุ้ง มักทำด้วยไม้ไผ่
 

กระชังทรงลูกจันทน์

(เครื่องมือจับสัตว์)

กระชังทรงลูกจันทน์เป็นกระชังสำหรับขังปลา ทำด้วยไม้ไผ่เหลาเป็นซี่เล็ก ๆ ถักเข้ากับโครงหวาย เถาวัลย์ หรือไม้ไผ่
 

กระดานถีบ

(เครื่องมือจับสัตว์)

อุปกรณ์ทำมาหากินสำคัญของชาวประมงชายฝั่งบริเวณที่มีหาดโคลนและป่าโกงกาง ช่วยผ่อนแรงในการหาสัตว์น้ำ
 

กะสา

(เครื่องมือจับสัตว์)

กะสาเป็นสวิงสำหรับช้อนปลา ปากเป็นรูปสามเหลี่ยมผูกติดกับด้ายถักตาโปร่งแบบสวิงทั่วไป
 

ข้องกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

(เครื่องมือจับสัตว์)

ข้องกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงเป็นภาชนะที่คนบริเวณที่สูงใช้ใส่ปลา สานด้วยตอกลายขัด ปากกลมสานเก็บริมไม่มีขอบ มีงาแซง รูปร่างคล้ายโ
 

ข้องเขียด

(เครื่องมือจับสัตว์)

ข้องเขียดเป็นภาชนะขนาดเล็กสำหรับใส่ลูกเขียด เพื่อใช้เป็นเหยื่อตกปลา สานด้วยตอก รูปร่างคล้ายกระบุง
 

ข้องเป็ด

(เครื่องมือจับสัตว์)

ข้องเป็นเครื่องมือใส่ปลาหรือสัตว์น้ำ มีรูปร่างต่างกันไปตามการใช้สอย
 

ขอปลาหลด

(เครื่องมือจับสัตว์)

ขอปลาหลด เป็นเครื่องมือจับโดยการขูดเกี่ยวตัวปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำตื้น หรือน้ำสูบออกเป็นดินโคลนเลน