อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
เครื่องใช้ในพิธีกรรม ความเชื่อ
เครื่องดนตรี
พาหนะและการเดินทาง
ของเล่นและการละเล่น
เครื่องสวมศีรษะ
เครื่องมือต่อเรือไม้
เครื่องมือล่าสัตว์
เครื่องมือดักสัตว์
เครื่องมือจับสัตว์
เครื่องมือเกษตร
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในครัว
เครื่องใช้ในครัวเรือน
ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า
อุปกรณ์รักษาโรค
เครื่องใช้อื่นๆ

ทั้งหมด 27 รายการ

 

กบไสไม้

(เครื่องใช้อื่นๆ)

กบคือเครื่องมือแปรรูปไม้ให้ผิวเรียบและได้รูปทรงตามต้องการ การเรียกชื่อกบมักเรียกตามรูปร่างและลักษณะการใช้สอย
 

กรงนก

(เครื่องใช้อื่นๆ)

กรงสำหรับเลี้ยงนกเขา หรือนกหัวจุก มักทำด้วยไม้ไผ่และไม้จริงประกอบกัน ซี่กรงทำด้วยไม้ไผ่
 

กรงนกหัวจุก

(เครื่องใช้อื่นๆ)

กรงสำหรับเลี้ยงนกกรงหัวจุก ทำด้วยไม้จริง ทรงสี่เหลี่ยม ซี่กรงทำด้วยไม้ไผ่ เหลาเป็นซี่กลม ๆ
 

กรงนกเขาชวา

(เครื่องใช้อื่นๆ)

กรงสำหรับเลี้ยงนกเขาชวา ทำด้วยไม้จริงและไม้ไผ่ รูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทรงสูง โครงทำด้วยไม้จริง
 

กระชุก

(เครื่องใช้อื่นๆ)

กระชุก บางทีเรียก สามชุก หรือ สีชุก เป็นภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ รูปร่างคล้ายฟักผ่าตามยาวเป็นสองซีก
 

กระพ้อม

(เครื่องใช้อื่นๆ)

กระพ้อมเป็นภาชนะขนาดใหญ่ สานด้วยไม้ไผ่ ปากกลม กลางป่อง ก้นเป็นสี่เหลี่ยม ด้านนอกมักยาด้วยขี้วัวหรือขี้ความเพื่อกันแมลง
 

กระแตเวียน

(เครื่องใช้อื่นๆ)

กระแตเวียนเป็นเครื่องฝึกหัดให้เด็กเดินหรือยืนทรงตัว ทำจากกระบอกไม้ไผ่ยาวประมาณสองปล้อง
 

ก๋วย

(เครื่องใช้อื่นๆ)

ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่คล้ายเข่งหรือตะกร้าของภาคกลาง มีรูปทรงและชื่อเรียกต่างกันไปตามการใช้