อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
เครื่องใช้ในพิธีกรรม ความเชื่อ
เครื่องดนตรี
พาหนะและการเดินทาง
ของเล่นและการละเล่น
เครื่องสวมศีรษะ
เครื่องมือต่อเรือไม้
เครื่องมือล่าสัตว์
เครื่องมือดักสัตว์
เครื่องมือจับสัตว์
เครื่องมือเกษตร
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในครัว
เครื่องใช้ในครัวเรือน
ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า
อุปกรณ์รักษาโรค
เครื่องใช้อื่นๆ

ทั้งหมด 64 รายการ

 

กระจาดกระเดียด

(เครื่องใช้ในครัวเรือน)

กระจาดกระเดียดเป็นภาชนะสานด้วยตอกและหวาย รูปร่างเตี้ย ปากกลม
 

กระจาดหิ้ว

(เครื่องใช้ในครัวเรือน)

กระจาดหิ้วเป็นภาชนะสานด้วยตอกและหวาย ปากกลมรีมีขอบทำด้วยไม้ไผ่
 

กระจาดใส่ผลไม้บางเจ้าฉ่า

(เครื่องใช้ในครัวเรือน)

กระจาดใส่ผลไม้บางเจ้าฉ่าเป็นภาชนะจักสานที่ทำในตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 

กระบุง

(เครื่องใช้ในครัวเรือน)

กระบุงเป็นภาชนะสำหรับใส่สิ่งของและพืชพันธุ์ต่างๆ
 

กระบุงปากบาน

(เครื่องใช้ในครัวเรือน)

กระบุงปากบานเป็นภาชนะสำหรับใส่ข้าวเปลือกหรือพืชพันธุ์ต่าง ๆ
 

กระบุงเล็ก

(เครื่องใช้ในครัวเรือน)

กระบุงเล็กเป็นภาชนะสานด้วยตอกคล้ายกระบุงแต่มีขนาดเล็กกว่า มีหูใต้ขอบปากสำหรับร้อยเชือก
 

กระอูบ

(เครื่องใช้ในครัวเรือน)

กระอูบเป็นภาชนะสำหรับใส่ภัตตาหารถวายพระหรือใส่เครื่องสักการะ สานด้วนตอกเคลือบด้วยรัก
 

กระเชอ

(เครื่องใช้ในครัวเรือน)

ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ ปากกว้าง ก้นสอบมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ส่วนฐานใช้ก้านตาลเพื่อเสริมความแข็งแรง