อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
เครื่องใช้ในพิธีกรรม ความเชื่อ
เครื่องดนตรี
พาหนะและการเดินทาง
ของเล่นและการละเล่น
เครื่องสวมศีรษะ
เครื่องมือต่อเรือไม้
เครื่องมือล่าสัตว์
เครื่องมือดักสัตว์
เครื่องมือจับสัตว์
เครื่องมือเกษตร
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในครัว
เครื่องใช้ในครัวเรือน
ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า
อุปกรณ์รักษาโรค
เครื่องใช้อื่นๆ

ทั้งหมด 19 รายการ

 

กรบ

(เครื่องมือล่าสัตว์)

กรบเป็นเครื่องมือแทงปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายฉมวกแต่มีขนาดใหญ่กว่า
 

ขอกบ

(เครื่องมือล่าสัตว์)

เครื่องมือล่าจับกบทำจากเส้นลวดขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 1 เมตร ปลายโค้งงอเป็นตะขอ ใช้เกาะเกี่ยวดึงกบให้ออกจากรู
 

ปืนยาง

(เครื่องมือล่าสัตว์)

ปืนยางเป็นอาวุธที่ปัจจุบันยังพบเห็นมีใช้กันอยู่ทั่วไป นิยมใช้ล่าสัตว์ที่มีขนาดเหมาะสมกับลูกดอก ไม่กำหนดว่าเป็นสัตว์ชนิดใด
 

ปืนแก๊ป

(เครื่องมือล่าสัตว์)

ปืนแก๊ปเป็นเครื่องมือล่าสัตว์ที่มีอานุภาพใช้ล่าสัตว์เล็กๆ ถึงสัตว์ขนาดใหญ่ เป็นอาวุธป้องกัน โจรผู้ร้าย และใช้ในศึกสงคราม
 

พุ

(เครื่องมือล่าสัตว์)

เครื่องมือที่ใช้เป่าล่ากบช่วงฤดูฝน โดยใช้แรงลมของตัวเองเป่าให้ลูกดอกพุ่งออกจากพุเข้าสู่เป้าหมาย
 

ส้อม

(เครื่องมือล่าสัตว์)

ส้อมเป็นเครื่องมือใช้เสียบแทงล่าปลาไหลที่หลบอาศัยทำรูอยู่ในดินโคลนตามแหล่งน้ำ สระน้ำที่เริ่มแห้งหรือแห้ง ดินโคลนหดตัวแยกแตกระแหง
 

หนังสะติ๊ก

(เครื่องมือล่าสัตว์)

หนังสะติ๊กเป็นชื่อเรียกรวมกันระหว่าง ไม้ง่าม หนังยาง และแผ่นหนัง ใช้ร่วมกับลูกกระสุนที่เป็นเม็ดหิน
 

หน้าไม้

(เครื่องมือล่าสัตว์)

หน้าไม้เป็นเครื่องมือใช้ล่าสัตว์และเป็นอาวุธที่หวังผลตั้งแต่ระยะ 10 ถึง 30 เมตร มีส่วนประกอบทั้งหมดทำจากเนื้อไม้