อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
เครื่องใช้ในพิธีกรรม ความเชื่อ
เครื่องดนตรี
พาหนะและการเดินทาง
ของเล่นและการละเล่น
เครื่องสวมศีรษะ
เครื่องมือต่อเรือไม้
เครื่องมือล่าสัตว์
เครื่องมือดักสัตว์
เครื่องมือจับสัตว์
เครื่องมือเกษตร
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในครัว
เครื่องใช้ในครัวเรือน
ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า
อุปกรณ์รักษาโรค
เครื่องใช้อื่นๆ

ทั้งหมด 28 รายการ

 

กระดึง

(เครื่องมือเกษตร)

วัวควายเป็นวัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งาน โดยผู้เลี้ยงจะแขวนกระดึงไว้ที่คอของวัวควายเพื่อส่งเสียงให้รู้ว่าอยู่ที่ใด
 

กรูด

(เครื่องมือเกษตร)

กรูด ทำจากไม้เนื้อแข็ง มีรูปร่างคล้ายม้าน้ำ ส่วนหางมีลักษณะโค้งงอเพื่อสะดวกในการช้อนรวงข้าวให้เป็นฟ่อนขึ้นมาตัด
 

กอนอ

(เครื่องมือเกษตร)

ภาชนะสำหรับใส่หญ้าให้แพะ แกะ วัวกิน หรือใส่ขี้ยาง พบการใช้ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
 

กะโห้

(เครื่องมือเกษตร)

กะโห้เป็นไม้สำหรับชักดึงเมล็ดข้าวเปลือกให้กองรวมกัน เพื่อสะดวกต่อการตวงหรือขนใส่ยุ้งฉาง
 

ขนาดวิดน้ำ

(เครื่องมือเกษตร)

ขนาดใช้เป็นเครื่องมือวักน้ำจากท้องร่องมาสาดรดพืชผักในสวนหรือไม้ผลยืนต้น
 

ขลุบ

(เครื่องมือเกษตร)

ขลุบหรือล้อปั้นจี่ เป็นพาหนะมีล้อหมุนคล้ายเกวียน สำหรับบรรทุกหรือลากสิ่งของต่างๆ
 

ขอหาเห็ดถอบ

(เครื่องมือเกษตร)

เห็ดถอบ หรือ เห็ดเผาะ มีรูปร่างกลมแบน สีน้ำตาลอ่อนจนถึงดำ มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัว
 

คราด

(เครื่องมือเกษตร)

เครื่องมือใช้สำหรับการทำนา โดยใช้ครูดกับดินที่ไถแล้วให้ก้อนดินแตกละเอียดก่อนที่จะปลูกข้าวหรือหว่านเมล็ดข้าวเปลือก