อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
เครื่องใช้ในพิธีกรรม ความเชื่อ
เครื่องดนตรี
พาหนะและการเดินทาง
ของเล่นและการละเล่น
เครื่องสวมศีรษะ
เครื่องมือต่อเรือไม้
เครื่องมือล่าสัตว์
เครื่องมือดักสัตว์
เครื่องมือจับสัตว์
เครื่องมือเกษตร
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในครัว
เครื่องใช้ในครัวเรือน
ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า
อุปกรณ์รักษาโรค
เครื่องใช้อื่นๆ

ทั้งหมด 3 รายการ

 

นมนาง

(อุปกรณ์รักษาโรค)

อุปกรณ์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ลักษณะคล้ายเต้านมเต้านมของสุภาพสตรี
 

หมอน้อย

(อุปกรณ์รักษาโรค)

หมอน้อย เป็นเครื่องนวดลำตัว บรรเทาอาการเมื่อยขบและคลายอาการเส้นท้องตึง
 

โกร่งบดยา

(อุปกรณ์รักษาโรค)

โกร่ง เป็นภาชนะที่มีรูปร่างคล้ายครกหรือถ้วยก้นลึก ฐานแบน มักเป็นเครื่องเคลือบเนื้อแกร่ง