อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
เครื่องใช้ในพิธีกรรม ความเชื่อ
เครื่องดนตรี
พาหนะและการเดินทาง
ของเล่นและการละเล่น
เครื่องสวมศีรษะ
เครื่องมือต่อเรือไม้
เครื่องมือล่าสัตว์
เครื่องมือดักสัตว์
เครื่องมือจับสัตว์
เครื่องมือเกษตร
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในครัว
เครื่องใช้ในครัวเรือน
ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า
อุปกรณ์รักษาโรค
เครื่องใช้อื่นๆ

ทั้งหมด 13 รายการ

 

กงดีดฝ้าย

(ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า)

เครื่องดีดฝ้ายให้เป็นปุย ทำด้วยไม้ไผ่คล้ายคันกระสุน
 

กระสวย

(ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า)

เครื่องบรรจุด้ายสำหรับทอผ้า ทำด้วยไม้ รูปร่างคล้ายเรือ หัวท้ายงอนแหลม ตรงกลางขุดเป็นช่องสำหรับใส่หลอดด้าย
 

กวัก

(ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า)

กวักเป็นเครื่องมือสำหรับม้วนเส้นด้าย มีใช้กันทั่วไปในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน ทำจากไม้ไผ่สานหยาบ ๆ
 

กี่ทอผ้า

(ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า)

เครื่องมือทอผ้าหน้ากว้างมาก ๆ สันนิษฐานว่าประดิษฐ์ขึ้นในประเทศจีน เรียกว่า ปังกี่ หรือ โปกกี่
 

กี่เอว

(ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า)

การทอผ้าของชาวลีซู จะเป็นการทอโดยใช้แผ่นหลังของผู้ทอช่วยดึงด้ายเส้นยืน
 

จ่อเลี้ยงไหม

(ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า)

จ่อ หรือ กระจ่อ เป็นภาชนะสานใช้สำหรับเลี้ยงตัวไหม มีรูปทรงคล้ายกระด้งแต่มีขนาดใหญ่กว่า
 

จุงเพียน

(ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า)

จุงเพียนหรือไนเป็นเครื่องมือปั่นด้าย ทำจากไม้ไผ่ ไม้เนื้อแข็ง เชือก และเหล็ก
 

ซ้าหลอด

(ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า)

ซ้าหลอดใช้สำหรับใส่หลอดด้ายสีต่างๆ เพื่อนำไปใช้เวลาทอผ้า โดยแขวนไว้กับหูกทอผ้าของแต่ละบ้าน